SDS - stavební společnost s.r.o.                                                          
Mácova 231, 667 01 Vojkovice                           mob. 603 233 352

Reference

Jak to u nás chodí

Případové studie

Obchodní podmínky


Případové studie

1) FASÁDA RD PRO PANÍ BÁBINDU JAGOVOU

Prováděli jsme opravu fasády její chaloupky. Cena byla odhadnuta na 295 000,- Kč. Zákaznice měla následující požadavky:

  • fasáda měla být z perníku
  • perník měl pocházet z Pardubic
  • musí se střídat srdíčka a králíčci
  • pracovat smíme jen v noci

Z počátku nám to šlo ztuha, poněvadž jsme měli problémy s maltou. Ovšem po technologické změně pojiva – přešli jsme na cukrovou vodu, to již šlo hladce. Nicméně přetrvávaly potíže s Jeníčkem a Mařenkou.

Tyto způsobené škody navýšily cenu díla o 23 000,-Kč, naštěstí je naše společnost pojištěná proti hlodavcům a jiným škůdcům a tím pádem rozdíl ceny uhradila pojišťovna Dřevorubec.

S výsledkem je zákaznice spokojena a na potkání nás zve dál, abychom poseděli

2) OPRAVA ÚT

Při běžné údržbářské práci ve výměníkové stanici (parní kotelna) v zanedbaném sklepě činžovního domu v Brně, jsme si povšimli havarijního stavu potrubí – hloubková koroze a únik vody na spoustě míst z potrubí byl evidentní. Po provedení nutných opatření a oprav potrubí do provizorně bezpečného stavu, bylo zahájeno jednání s majitelem nemovitosti a s několika odborníky z oboru. Výsledkem byl projekt kompletní rekonstrukce výměníkové stanice a bojlerovny.

Stará a za léta provozu, zanesená zařízení se vyměnila za nová. Byly provedeny stavební úpravy, podlahy, omítky, nová elektroinstalace. Došlo k celkové opravě a úklidu suterénních prostor.

Díky nové technologii si horkou vodu do vany i teplé radiátory dle potřeby, užívají i nájemníci v nejvyšším patře, kteří léta trpěli. Mnoho obyvatel domu nás dodnes z dálky zdraví a nás těší, že jsme jim mohli zlepšit pohodu bydlení.

3) O VYKUKOVI

Každý z nás se někdy potkal s člověkem, který ho „převezl“. My jsme samozřejmě učinili takových zkušeností několik (stává se z toho asi sport).

Výkukové mají několik společných znaků, zprvu se tváří velmi seriozně. Na všechny připomínky kývají hlavou, se vším souhlasí, dokonce i smlouvy jsou snadné (můžete v nich mít napsáno cokoli).

V průběhu realizace však nereagují na požadavky, nic nepodepisují a vy pod různými záminkami jednáte s někým třetím (manželé, partneři apod.). Vždy vzkáží, že je vše super, ale že pospíchají do práce. Často ochotně zaplatí zálohy. Při předání díla se umívají, převezmou faktur, ale tím to nekončí. Oni totiž tu fakturu „zapomenou“ zaplatit. Po několika urgencích platby a různých výmluvách z jejich strany, si vás pozvou na schůzku. Ta probíhá například tak, že vás nechají dvě hodiny čekat v přítomnosti jejich partnerky, která krmí malé dítě, druhé mezitím přebaluje a ještě pere a vaří. Když pan „Vykuk“ dorazí se smyšlenou omluvou pracovních povinností, vede s sebou „náhodou“ kamaráda z dětství. Z něj se záhy vyklube právník nebo „jiný poradce“ s pečlivě připraveným rozborem změn proti původní objednávce (které sice pán chtěl, ale prostřednictvím partnerky, která není oprávněna jednat). Toto má vyčísleno, připraven zápočet a pro jistotu žalobu na podvod či jiné!!

Pan Vykuk už vůbec nemluví, má na to lidi. Těm je to buď lhostejné, nebo nechtějí pravdu znát či dokonce mají z „úspory“ hmotný zisk . . .

Ale pamatuj „Vykuku“ !! : „Na každé prase se najde řezník!“

4) REKONSTRUKCE RD

Velmi sympatičtí starší manželé projevili přání strávit podzim života v rodném domečku.

Zadání bylo snadné :

  • opravit podlahy
  • zbavit se vlhkosti
  • opravit elektroinstalace
  • opravit topení
  • opravit koupelnu

Když jsme domek navštívili, pochopili jsme jejich přání. Dům byl zcela obyčejný, ale zářil takovou pozitivní atmosférou, že to každý cítil. Prvotní kalkulace byla kolem 600 000,-Kč, ta se však po několika dnech práce a na základě rozšiřování požadavků investorů vyšplhala asi o 30% výše. Manželé vyhodnotili své možnosti a rozhodli se provést z toho velmi krásný renovovaný domek s moderní kuchyní a koupelnou. Veškeré instalace byly nahrazený novými a fasáda zateplena. Prostě krása. Tady bych mohl skončit, ale …..

… asi půl roku po předání, začala ve sklepě občas kapat ze stropu voda. Záhada!!!

Okamžitě jsme hledali příčinu a zákonitost nepravidelnosti. No a co myslíte?? Při dodatečném zřízení zahradního ventilu, došlo k navrtání odpadu od pračky a podle toho, zda paní prala v brněnské bytě, nebo „na chalupě“, se objevovala vlhkost. Odpad jsme opravili, manželé se tomu smáli a ještě jsme dostali darem košík jahod. Děkuji, že jsou i normální lidé na světě . . .


Nahoru