SDS - stavební společnost s.r.o.                                                          
Mácova 231, 667 01 Vojkovice                           mob. 603 233 352

Reference

Jak to u nás chodí

Případové studie

Obchodní podmínky


Jak to u nás chodí

1. Oslovíte nás

Emailem nebo telefonicky tak, abychom si domluvili schůzku.

2. Navštívíme Vás

Přijedeme na dohodnuté místo, abychom provedli osobní obhlídku objektu nebo předmětu díla a dohodli se s Vámi na Vaších představách a požadavcích.

3. Naceníme

Během několika následujících dní zpracujeme cen. nabídku.

4. Rozmyslíte se

Při tomto procesu se upřesnuje rozsah prací a cena díla. Dochází ke změnám v požadavcích i v nabídce.

5. Dohodneme se

Rozsah i cena jsou stanoveny. Zbývá doladit termín plnění a smluvní záležitosti: objednávky, smlouvy, platební podmínky (dílčí fakturace, zálohy atp.).

6. Dodáme Vám

Na základě vyřešeného smluvního vztahu provedeme dílo dle dohodnutého rozsahu, případně během realizace nebo v průběhu prací zvětšíme objem o další Vaše požadavky.

7. Předáme Vám

Podle rozsahu díla lze předávat jednotlivé části a celky postupně, nebo předat dílo k užívání celé najednou.

8. Zaplatíte nám

Po převzetí díla doplatíte zbývající část dle předchozí dohody.

Kontaktujte nás

Telefon: 547 231 434
Email:
Stavební společnost - podrobné kontakty


Nahoru